28.02.2017


EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA ZA PREPOVED GLISOFATA
Pridružujemo se pozivu k podpisu evropske državljanske pobude za prepoved glifosata in zaščito ljudi in okolja pred strupenimi pesticidi!


Oddajte svoj glas za podporo prepovedi glifosata, ki ga prodajajo kot Roundup in Boom efekt.
Zbiramo podpise za evropsko državljansko pobudo, ki mora v enem letu od registracije pobude ( do 8 februarja 2018 ) zbrati en milijon podpisov v vsaj sedmih državah članica EU.


Kvorum za Slovenijo je 6.000 zbranih podpisov.


Pokažimo svoj odgovoren odnos do okolja in našega zdravja ter se zavzemimo za prepoved tega izjemno toksičnega pesticida. Svetovna zdravstvena organizacija ugotovila, da je glifosat verjetno rakotvoren za ljudi. Povezujejo ga s povzročanjem avtizma, Alzheimerjeve bolesni in dementnosti.

Dokazan je njegov uničujoč vpliv na biotsko raznovrstnost.

Svoj podpis podpore lahko oddate tu:


25.02.2017

Konvencija Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS

Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj TRS je v soboto, 25. 2. 2017 izvedla delovno konvencijo.


Člani smo na njej obravnavali dosedanje procese v smeri združevanja TRS in Iniciative za demokratični socializem (IDS) v enotno stranko, dosedanje delo skupnih delovnih skupin ter osnutke dokumentov, potrebnih za združitev v skupno stranko.


Konvencija je potekala v konstruktivnem duhu, osredotočena na bistvena vprašanja skorajšnje združitve.


Člani smo z veliko večino podprli ustanavljanje skupne stranke ter se strinjali, da se procesi, potrebni za združitev nadaljujejo. Obravnavali smo predloge statuta, programa in spojitvenega sporazuma ter se strinjali, da se delo ob kar najširšem sodelovanju članstva nadaljuje v začrtani smeri.


Člani smo se zavezali k ustanovitvi močne skupne stranke, ki bo odprta za vse podobno misleče posameznike, stranke in gibanja, ki bodo zagovarjale ekosocialistični program, se borili za blaginjo vseh državljanov Slovenije v iskreni želji, da bodo vsi državljani (delavci,kmetje,prosvetni in kulturni delavci...) lahko živeli od svojega dela, ter da bodo sodelovali pri ustvarjanju pravične in vključujoče, na spoštovanju ljudi, živali in okolja utemeljene družbe.

28.02.2017


V POGOVORU MATJAŽ HANŽEK - PRILOGA ONA


V tedenski prilogi časnika Dela ONA je objavljen External link opens in new tab or windowpogovor z Matjažem Hanžkom.
03.02.2017


KORAKI K ODPRAVI "SOCIALNIH" UKREPOV SOCIALNIH DEMOKRATOV: OTROŠKI DODATEK NAJ SLUŽI ZGOLJ SKRBI IN RAZVOJU OTROK


Da imamo v Sloveniji 287.000 ljudi, ki živijo pod pragom revščine, je tudi posledica socialne reforme, ki jo je sprejela Pahorjeva vlada. Na njene številne negativne učinke je že leta 2013 v obsežni študiji opozoril Inštitut RS za socialno varstvo. Posebej so opozorili na negativne učinke spremembe koncepta otroškega dodatka, ki je še poslabšal že tako slabo stanje v revnih družinah. V Združeni levici bomo storili vse, da se to odpravi! Danes je bil narejen majhen korak.


      

08.01.2017


     


Udeležili smo se slovesnosti v Dražgošah, poslanska skupina koalicije Združena levica pa je ob spomeniku položila spominski venec.

 

17.12.2016Na rednem kongresu Evropske levica sta bili Stranka za ekosocilizem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS ter Iniciativa za demokratični socializem sprejeti kot polnopravni članici.29.12.2016

 

Kot smo poročali smo bili decembra na kongresu Evropske levice sprejeti kot polnopravni člani. V nadaljevanju lahko preberete poročilo o dogodku in sprejetju.

 

  

 

V Berlin smo v petek, 16.12.2017 ob 2:30 odpotovali Rok Stepišnik, Tjaša Podpečan, Tatjana Frangež in jaz. V Berlinu smo tako bili že ob 8h zjutraj, Matjaž Hanžek se nam je pridružil popoldan, saj je potoval direktno iz Sarajeva, kjer je sodeloval na dogodku »No Hate Aliance«.

 

V imenu IDS sta prišla Asta Vrečko in Anej Korsika.

Prvi dan kongresa EL so se predstavile delovne skupine EL in opisale svoje delo in rezultate. V soboto smo nadaljevali Kongres. Opaziti je bilo, da smo bili nenavadno močno zastraženi in pregledovani pri  vhodu in izhodu. Očitno so obveščevalne službe slutile,d a se bo nekaj zgodilo. Ko je prišel Alexis Tsipras, se je vse še poostrilo. Imel  je govor in odšel naprej.

 

Na tem kongresu so tudi izvolili novega predsednika EL – Gregorja Gysija, saj je Pierru Laurentu potekel mandat. Mnogi so mnenja, da bo novi predsednik prinesel nov veter in da se bo EL širila hitreje, saj ne bo sprejema le na vsake 4 leta,ampak menda kar vsako leto.

14.12.2016V časniku Delo je izšla kolumna dr. Dušana Pluta z naslovom External link opens in new tab or windowTrajnostno sonaravne investicije - DA, prostorski terorizem velekapitala - NE   

  26.11.2016

  V Sobotni prilogi je bil objavljen prispevek dr. Dušana Pluta


  ČLOVEČNOST, SOČUTJE IN SOLIDARNOST

  »Ne bomo dovolili, da bi nezakonito čez našo schengensko mejo v EU prehajali migranti. To bomo preprečili na vsak način,« je septembra na srečanju z avstrijskim kanclerjem zagotovil predsednik slovenske vlade. V tistem trenutku je bilo v Sloveniji 150 prosilcev za azil na milijon prebivalcev, evropsko povprečje pa je bilo skoraj 2500 … Tudi na srečanju držav t. i. balkanske begunske poti na Dunaju je očitno prevladal »Orbánov model reševanja« migracijsko-begunskih tokov.  Selitve prebivalstva so bile prisotne prav v vseh obdobjih človeške zgodovine. V obdobju 1965–2000 se je število ljudi, ki živijo v državah, kjer niso bili rojeni, povečalo s 75 na 150 milijonov, leta 2012 pa se je po navedbah Hannah Cross z westminstrske univerze (2013) povzpelo na 214 milijonov. Toda upoštevati je treba dejstvo, da se je zaradi hkratnega povečanja svetovnega prebivalstva (leta 1960 – 3 milijarde, leta 2015 – 7,4 milijarde) delež migrantov v zadnjih štiridesetih letih povečal zgolj z 2,2 na 3,1 odstotka (Evropa – 9,5 odstotka!) svetovnega prebivalstva. A leta 2010 je bilo 5,4 milijona mednarodnih beguncev, leta 2015 pa že 19,5 milijona.

  V Evropo in Severno Ameriko je v obdobju 1960–2010 vsako leto povprečno migriralo po milijon ljudi, ključni razlog migracij pa so bile velike razlike v materialni blaginji med državami odseljevanja in priseljevanja. A izrecno je treba v sedanjem evropskem migracijskem trenutku podčrtati naslednje: daleč največjo, asimetrično humanitarno težo povečanega števila mednarodnih beguncev še zdaleč ne nosita zelo bogati Evropa in Severna Amerika, temveč praviloma zelo revne države globalnega juga, kjer večina naraščajočega domačega prebivalstva živi v razmerah absolutne revščine, celo lakote. Prav revne države v razvoju so hkrati največje žrtve podnebnih sprememb, čeprav so največje emisije toplogrednih plinov na prebivalca (za več kot petkrat presegajo zgornje zmogljivosti ozračja!) v bogatih državah.
  External link opens in new tab or windowPreberi večPreberi več


  16.09.2016
  V Žuničih je goste na mednarodni konferenci o ohranjanju narave - SAVE nagovorila predsednica Stranke TRS ter poslanka v Državnem zboru RS in podpredsednica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Violeta Tomič (sicer Belokranjka), ki se je kasneje pridružila tudi pri ogledu projektov in dobrih praks na terenu.

  Mednarodna fundacija in evropska mreža za ohranjanje živalskih pasem in rastlinskih vrst v kmetijstvu - SAVE (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) s sedežem v St. Gallen-u v Švici se je namreč odločila, da letošnjo skupščino in mednarodni strokovni posvet izvede v Sloveniji. Temu je pripomoglo predvsem angažiranje dolgoletnega člana upravnega odbora SAVE dr. Draga Kompana iz Univerze v Ljubljani, ki je predlagal, da se dogodek odvije v Krajinskem parku Kolpa ob soorganizaciji Javnega zavoda KP Kolpa.  Strokovni del konference je bil vsebinsko zelo bogat in s primernim poudarkom na delu slovenskih partnerjev. Večinoma tuji gostje pa so bili še posebno navdušeni nad videnim na terenu. Naravo, kulturo, domače obrti, projekte, predvsem pa ljudi Krajinskega parka Kolpa so spoznali na ogledu Marindolskih steljnikov, Vrhovskih vrač, marindolske lipe in novega kolekcijskega visokodebelnega sadovnjaka Kalce.

  16.09.2016  Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS na Vrhovno državno tožilstvo vlaga naznanilo utemeljenega suma (ovadba) zoper ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča zaradi utemeljenega suma nevestnega dela v službi in možnega oškodovanja javnih sredstev v povezavi z gradnjo južnega dela 3. razvojne osi na relaciji AC – Revoz ter zoper Ministrstvo za okolje in prostor, skupino za izdelavo Državnega prostorskega načrta za cestno povezavo Velenje - AC priključek Šentrupert, zaradi utemeljenega suma ponareditve uradne listine, nevestnega dela v službi in oškodovanja javnih sredstev.

   


  Vsebina kazenske ovadbe zoper Petra Gašperšiča je dosegljiva na sledeči External link opens in new tab or windowpovezavi, kazenska ovadba  zoper direktorico direktorata za prostor pri Ministrstvu za okolje pa je dosegljiva na sledeči External link opens in new tab or windowpovezavi.
  01.09.2016

  V mednarodnem grafičnem likovnem centru je od četrtka 22. septembra do 20. oktobra 2016 odprta razstava projekta Zavetišče za zavržene rastline. Vabljeni k ugledu.

   


  15.09.2016

  SPOROČILO JAVNOSTI V ZVEZI Z ZAKLJUČKOM DISCIPLINSKEGA POSTOPKA ZOPER

  DRŽAVNEGA PRAVOBRANILCA LUCIJANA BEMBIČA

  Mediji so včeraj objavili,  da so Lucijanu Bembiču, ki je zamudil z vložitvijo tožbe v zadevi Tovarna sladkorja Ormož, zaradi česar mora naša država vrniti EU 8,7 milijona evrov pomoči,  za leto dni znižali plačo za 20 odstotkov in da ostaja državni pravobranilec.

   

  Disciplinska komisija na državnem pravobranilstvu je s tem nesorazmernim dejanjem le potrdila dejstvo, da obstaja v naši državi skupina nedotakljivih oseb, funkcionarjev, plačanih iz davkov državljanov, ki jim je dopuščeno, da (skoraj) nekaznovano vedno znova oškodujejo skupno, torej državno, premoženje v večmilijonskih zneskih. In da sistem notranjega nadzora za preprečevanje oškodovanja javnih financ v državnih organih ne deluje.

   

  Praksa dopuščanja, na primer nezakonitega prekupčevanja z orožjem in ropanja državnih podjetij, se je tako razrasla še v tiste državne organe, ki jim je osnovna naloga ščititi državno premoženje. Vse vlade doslej so tovrsten kriminal dopuščale. Tudi trenutna koalicija, domnevno zasnovana na etičnih načelih, ne zmore volje, da bi uničevanje skupnega, torej državnega, premoženja preprečila, ustavila ter zgledno kaznovala. S tem bi izkazala sposobnost uveljaviti ustavno kategorijo enakosti pred zakonom.

   

  V Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS smo edini v državi (kazenska ovadba v primeru TEŠ6) zaznali utemeljene sume kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela in ukrepali, kot nam zakon nalaga. Ničelna stopnja tolerance do kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva je v vrhu prednostnih ciljev TRS. V pripravi imamo še nekaj naznanitev uradnih oseb iz istih razlogov, predvsem na področjih prostora, okolja, infrastrukture in varovanja zdravja.

   

  Ovadba zoper Lucijana Bembiča je zaradi varovanja nepristranskosti dodeljena Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru. Obvestilo je dosegljivo na sledečiExternal link opens in new tab or windowpovezavi.
  15.09.2016  Za petek 16.09.2016 ob 10.30 uri v naših prostorih na Parmovi 41 v Ljubljani pripravljamo novinarsko konferenco na kateri bomo predstavili kazensko ovadbo zoper:


  ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča zaradi utemeljenega suma nevestnega dela v službi in možnega oškodovanja javnih sredstev v povezavi z gradnjo južnega dela 3. razvojne osi na relaciji AC – Revoz


  ter


  Ministrstvo za okolje in prostor, skupino za izdelavo Državnega prostorskega načrta za cestno povezavo Velenje - AC priključek Šentrupert, zaradi utemeljenega suma ponareditve uradne listine, nevestnega dela v službi in oškodovanja javnih sredstev.  18.08.2016


  V javnost smo posredovali sporočilo javnosti v zvezi z zaključkom disciplinskega postopka zoper ržavnega pravobranilca Lucijana Bembiča.


  Sporočilo je dosegljivo na sledeči External link opens in new tab or windowpovezavi.

  04.07.2016
  V organizaciji Ekologov brez meja je 1.7. potekala okrogla miza o krožnem gospodarstvu "To ni samo reciklaža" na katerem je sodeloval tudi nekdanji evropski komisar dr. Janez Potočnik.

   

  Izredno sporočilno predavanje in prezentacija je dosegljiva na naslednji External link opens in new tab or windowpovezavi. Temeljno sporočilo ki ga je izpostavil dr. Potočnik je, da je za preživetje civilizacije in planeta neizogibna sprememba gospodarskega modela.

   

  V razpravi smo kot Gibanje TRS opozorili, da lahko v Sloveniji z višjo energetsko učinkovitostjo, višjo prehransko samooskrbnostjo in izrabo padavinske vode v neprehranske namene, ustvarimo razpoložljive finančne učinke v višini 7% BDP ali 2,7 milijarde EUR letno. Kar bi bila čvrsta osnova za spreminjanje gospodarskega modela v smeri ekosocializma.  

  3.07.2016

  ODZIV NA IZJAVO PREDSEDNIKA VLADE O SITUACIJI V LUKI KOPER

  V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Tako piše v Ustavi Republike Slovenije, kar zagotovo ve tudi prvi med ministri, predsednik vlade Miro Cerar. Z volitvami to ljudstvo preko parlamenta zaupa upravljanje države vladi. Kaj torej pomeni, ko premier izjavi, da ne bo dovolil, da bi delavci, torej ljudstvo, vodili državo? Ali je premierju oblast stopila v glavo in meni, da je z izvolitvijo v parlament in imenovanjem za predsednika vlade prejel neomejeno oblast? Ali premier meni, da je nad Ustavo? Nad zakoni, ki delavcem omogočajo soupravljanje podjetij?

   

  V Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS smo zgroženi nad tem, kako se premier in njegovi ministri obnašajo do tistih, v imenu katerih upravljajo z državo. Zgroženi smo, da si ustavni pravnik njegovega kova in ugleda dovoli ljudstvu odreči pravico do sodelovanja pri upravljanju države in državnega podjetja! V čigavem imenu torej Miro Cerar vlada tej državi? Kdo je njegov gospodar? Če bi ugibali, bi lahko rekli, da sedanji premier posluša ukaze iz tujine. Poteze vlade, SDH in njegovega šefa, ki ga je Miro Cerar do odstopa neomajno podpiral in mu zaupal, kažejo na to, da je, podobno kot pri Mercatorju, Letališču Brnik, Adria tehnika in še kje, interes možnih tujih kupcev pomembnejši  od interesa državljanov Slovenije.


  Ko so naši predniki pred sedemdesetimi leti domovino z orožjem ubranili pred okupatorjem, tega gotovo niso storili zato, da bi jo neki uradniki slabo stoletje kasneje tem istim tujcem prodali.


  V Stranki TRS podpiramo delavce Luke Koper v njihovih prizadevanjih, da ohranijo podjetje in odstranijo tiste, ki mu s svojimi odločitvami škodijo. Od premiera Mira Cerarja pa pričakujemo, da se bo ljudstvu in delavcem Luke Koper za svoje nedostojne besede opravičil, v nadaljevanju pa se pogovoril z delavci v Luki Koper. Ter v bodoče spoštoval tiste, ki so ga izvolili. Ljudi namreč.

   

  V bistvu pa, ker dvomi v vladavino ljudstva, predlagamo, da odstopi z mesta predsednika vlade in ga prepusti nekomu, ki verjame, da smo državljani Slovenije sposobni sami upravljati svoja podjetja in svojo državo.

  27.05.2016

  Izjava/nagovor Društva gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS ob razgrnitvi javnih mnenj


  Najprej naj tudi v imenu Društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije pohvalimo, da se da tudi civilni družbi daje možnost da se v razpravah, ki se odvijajo v parlamentu, vključi malo več kot le par minut, ki so ji namenjene v okviru razprav na odborih.


  Glede na podano zahtevo, da se naj osredotočimo na nekaj izpostavljenih vprašanj/dvomov se v našem društvo osredotočamo na del vezan na izgubo suverenosti in zahteve po ratifikaciji v nacionalnih parlamentih ter morebitnem posvetovalnem referendumu pri nas.


  Popolnoma jasno je, da je evropska civilna družba zbrala skoraj tri milijone podpisov proti tajnim sporazumom. Tudi civilna družba pri nas, v okviru Koalicije proti tajnim sporazumom je bila aktivna pri tem. Tako pri evropski kvoti podpisov kot pri aktivnostih na terenu in protestih. Opozarjali smo na vsebino in ravno razkritja preteklih tednov nam dokazujejo da je bil naš strah popolnoma utemeljen. Gre se absoluten kapitalski pritisk velikih kooperacij in ZDA na EU, na našo hrano, na naše standarde, na našo socialo, našo vodo, praktično na vse kar imamo. Torej nam mora biti jasno, da s tem izgubljamo našo suverenost, saj bomo talci velikih korporaciji. Le-te si celo pridružujejo pravico do odškodnin če ne bo že prvotno po njihovo.


  Človek bi verjel, da nas je po vseh krizah, kjer poleg kapitala tudi politika ni popolnoma nedolžna, končno le srečala pamet, pa vendar ponovno vidimo, da se več kot le očitno nismo ničesar naučili.  Vse poteka v neki blazni skrivnosti, vse se počne na način, ki ga v današnjem času, kakršne koli že demokracije, ne moramo dojeti. Vsebina, ki bo tajna še več let? Razočarani smo da je Evropska komisija očitno veliko bolj pripravljena ustreči zahtevam ZDA po tajnih pogajanjih in ne prisluhne zahtevam ljudi katerih interese naj bi v osnovi zastopala po objavi vseh besedil. Vsi postopki, vsa nasprotovanja ratifikacijam v nacionalnih parlamentih vse to dokazuje dejstvo, da gre za blazno izsiljevanje velikih korporacij in kapitala.


  External link opens in new tab or windowPreberi večPreberi več

  24.05.2016  V prostorih Državnega sveta smo izvedli dogodek vezan na razmišljanja o 21. stoletju in socialističnih alternativah. Razpravljavci so poudarili, da ni nujno, da so naše alternative le utopija. To je odvisno predvsem od nas, ali bomo dovolili da nas kriza in kapital še bolj stiskata, ali pa bomo dali pozornost lokalni skupnosti, krožnemu gospodarstvu, povečanju samooskrbe, energetski prenovi, delavskem soupravljanju in ostalim postopkom, ki omogočajo ustrezno prenovo sistema in prilagoditev planetarnim možnostim.

  Posnetek dogodka je dosegljiv na sledeči External link opens in new tab or windowpovezavi.
   

  16.04.2016
  Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS je v sodelovanju z Mestnim odborom TRS Ljubljana in Azilnim domom na Viču organiziral in izvedel skupino čistilno akcijo. Akciji so se pridružili tudi prebivalce Azilnega doma.
  V torek 24. maja od 10.00 ure dalje v prostorih Državnega sveta organiziramo in vas vabimo na dogodek - brezplačni ustvarjalni nabor razmišljanj z naslovom "21. stoletje in socialistične alternative"

  Prijave na brezplačni dogodek so možne preko External link opens in new tab or windowinteraktivnega obrazca.  05.04.2016

      

  Na novinarski konferenci smo predstavili razloge za vložitev kazenske ovadbe  zoper državnega pravobranilca.
  31.03.2016

  Izjava Društva gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS ob Zborovanju v obrambo Slovenije


  V društvu Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS z ogorčenjem spremljamo naraščanja nestrpnosti, ki se povečuje z različnimi zborovanji ter sovražnim govorom, kjer se povzdigujejo »domovinska čustva« ter zmerja in nastopa proti beguncem in migrantom ter vsem ostalim, ki nam ni vseeno za stiske sočloveka ter medčloveško sočutje.


  Vrednote, ki jih v društvu Gibanje TRS zagovarjamo so vezane tudi na socialne odnose, sožitje vseh ljudi ne glede na njihovo versko, narodno, spolno ali ostalo pripadnost. Besednjak in dejanja, širjenje strahu ter psihoze, in kritiziranje vseh, ki ne mislimo enako, ter klicanje po čisti državi brez tujcev so dejanja, ki smo jim bili priče že sredi preteklega stoletja. Takrat so bili vsega krivi Judje, Židje, Slovani ter vsi, ki nekomu niso bili enaki in povšeči. In priča smo bili največji moriji ter holokavstu. Tudi takrat je uradna oblast le spremljala dogodke, tako kot se tudi današnja na podobne primerno ne odziva.


  Danes smo priča ko posamezniki širijo sovražni govor, nestrpnost, negativne stereotipe, strah ter laži pod nacističnimi, fašističnimi ter domobranskimi znaki, pa le redki dvignemo glas proti temu. S tem pripadniki radikalne ter ekstremne desnice rušijo zgrajene mostove sožitja ter razdvajajo strpno in solidarno družbo.


  Kot takšno vidimo napovedano Zborovanje v obrambo Slovenije, ki ga organizirajo Zbor za Republiko, VSO ter tri politične stranke kot širjenje nestrpnosti ter sovraštva in ne kot dejanje strpnosti ter sožitja.  Gre za zborovanje, kjer se bodo ponovno širile laži »o oboroženi ekstremni levici«, medtem ko bodo pri njih postrojeni pripadniki oborožene paravojaške enote, čemur smo bili priča tudi v Kočevski reki.


  V društvu Gibanje TRS nasprotujemo ter obsojamo vse poskuse poveličevanja nacističnih, fašističnih ter domobranskih obeležij, besednjaka in dejanj.

  Nasprotujemo zlorabi tako medijev kot svobode govora za politično širjenje nestrpnosti, laži in spodbujanje sovraštva do tujcev in drugače mislečih.


  V društvu Gibanje TRS tudi podpiramo za v soboto napovedano zborovanje civilne družbe Revni za revne.


  Podporo izjavi društva daje tudi Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije TRS, katerega predsednica je Violeta Tomić.


  V Ljubljani 31.03.2016

   

  Lara Jankovič

  Predsednica društva Gibanje TRS
  30.03.2016  Na konvenciji Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS ter letni skupščini društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS smo sprejeli in potrdili letna poročila o našem delovanju.

  External link opens in new tab or window  19.03.2016  Uspešno smo izvedli konvencijo Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS ter letno skupščino društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS kjer smo sprejeli letna poročila in potrdili naše delovanje ter smernice za v naprej.


  09.03.2016

   

  Pogovor z Matjažem Hanžkom v prilogi ONA

   

  V prilogi ONA je bil objavljen pogovor s podpredsednikom Stranke TRS ter poslancem koalicije Združena levica Matjažem Hanžkom.

   

  Sociologu, pesniku in poslancu Združene levice Matjažu Hanžku, nekoč predsedniku stranke TRS in varuhu človekovih pravic, se zdi strah pred milijoni priseljencev z Vzhoda, ki so že in še bodo prišli na evropska tla, povsem odveč.

   

  Na zadnjih protestih v Ljubljani so podporniki priseljevanja beguncev večinoma nosili jugoslovanske zastave, tudi s peterokrako zvezdo, aktualne slovenske zastave pa ne. Je to primerno?

   

  Nisem videl jugoslovanske zastave. V večini so bile rdeče, proletarske, pa tudi kakšna slovenska s Triglavom. Na takih demonstracijah je združevalna sama ideja odprtosti, ki jo predstavljajo različni ljudje različnih ideologij. Zato organizator ne more določati zastav. Kot ne na nasprotni strani, kjer je plapolalo kar nekaj zastav s starinskim mačkom.  External link opens in new tab or windowPreveri večPreberi več  05.03.2016


  Sodelovali smo pri otvoritvi prve pro bono ambulante na Goriškem v Novi Gorici ter četrte takšne ambulante v Sloveniji. Pro bono ambulante so ambulante v katerih zdravniki prostovoljno pomagajo in nudijo oskrbi posameznikom, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Akterjem seveda vsa pohvala za njihovo humanost, človečnost in sočutje do sočloveka.
  04.03.2016  V okviri naših aktivnosti na terenu smo ustanovili Regijski odbor za Zgornje Posočje, ki pokriva občine Bovec, Tolmin in Kobarid.


  18.02.2016  V okvirih naših sej Sveta stranke TRS organiziramo tudi tako imenovane Interne konference TRS, ki so namenjene, da lahko naši člani in simpatizerji predstavijo svoje aktivnosti, projekte, znanje in izkušnje.

  Na naši internetni strani smo v zavihku Forum / video dodali povezave na tri do sedaj izvedene interne konference.


  13.02.2016
  Danes smo v Kranju imeli sejo Sveta stranke TRS, kjer smo določili smernice za nadaljnje delovanje, širjenje mreže ter priprave na letno konvencijo Stranke TRS.


  6.01.2016  Danes bomo v okviru koalicije za ohranitev javnega zdravstva izrazili javni protest proti posegom v javno in osnovno zdravstvo, ki se ga želi privatizirati in tako še bolj osiromašiti in narediti nedosegljivega za večino državljank in državljanov, ki si plačljivega zdravljenja ne morejo privoščiti.
  25.01.2016

  Danes se je začelo zbiranje 5.000 podpisov podpore volivk in volivcev predlogoma zakonov o Minimalnih pravicah delavcev - ZMPD in o spremembi in dopolnitvi Zakona o obrambi - ZObr-F.

  Podpise podpore lahko prispevat v času uradnih ur na  Upravnih enotah in posameznih krajevnih uradih, najlažje pa s kvalificiranim digitalnim potrdilom na portalu E-uprava.

  Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonu 01 5008774 ali pa na elektronskem naslovu pisarna@stranka-trs.si.

  Vabljeni k širjenju podpore.


  10.01.2016
  Glavni odbor Evropske levice je na svojem zasedanju potrdil pristop Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS kot članice Evropske levice, kar bo formalno potrjeno na letošnjem kongresu Evropske levice. Stranko TRS sta v Berlinu zastopala Matjaž Hanžek in Lara Jankovič.  22.12.2015
  PESEM

                                                                                                      ZA POREFERENDUMSKI

  IN BO-ŽIČNI ČAS

   

  MOLČÍ OB MENI KRIST

   

  O, kakšen mir je tu pri vas

  in zrak, kako je čist.

  Od zgoraj slišim božji glas –

  sedí ob meni Krist?

   

  O, ljubi zvon, glasník nebá

  je angelski harfist.

  Ko mi nad glávo zacinglja –

  sedí ob meni Krist?

   

  O, poj, le poj, slovenski zvon,

  od jutra do nočí.

  Ko vabiš me pred božji tron –

  sedí ob meni Krist?

   

  O, trije bratje nad menoj,

  zapojte mi v slovó.

  Črtí me, psúje narod moj –

  sedí ob meni Krist?

   

  O, pridi, pridi, Sveti Duh,

  ne skrivaj se ljudem.

  Ko molim očenaš za kruh –

  sedí ob meni Krist?

   

  O, ecce homo vseh zvonóv

  odmeva do nebes.

  Med gluhe vrača se domov –

  sedí ob meni Krist?

   

  O, slavljen bodi, rešeník,

  naj hvali te kroníst!

  Ne slišim ga, ne mene on –

  molčí ob meni Krist.

   

  Radivoj Pahor


   

   12.12.2015


  V soorganizaciji Komunistične partije Avstrije in Italije ter TRSa je bila v Celovcu izvedena mednarodna konferenca Alpe - Adria pod okriljem Evropske levice. V koordinacijski odbor sta bila iz Slovenije izvoljena Iztok Majhenič in Rok Stepišnik.  29.11.2015

   

  »MIR ZA NAŠ ČAS«

   

  Včeraj

  30. septembra 1938 je Neville Chamberlain, tedanji predsednik vlade Velike Britanije, v Londonu slavnostno pomahal s papirjem, na katerem so bili podpisi štirih velikih: poleg njega so sporazum podpisali Hitler (Nemčija), Mussolini (Italija) in Daladier (Francija). Zadovoljili so nemške ozemeljske apetite do Češkoslovaške republike in britanski ministrski predsednik je bil prepričan, da je s tem ohranjen mir. »Mir za naš čas,« kakor je dejal.

   

  Danes

  25. novembra 2015 so predsedniki Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Makedonije, Albanije, Kosova ter Bosne in Hercegovine, poleg njih pa še Biden (ZDA) in Tusk (EU) v Zagrebu podpisali dogovor o reševanju dvostranskih in regionalnih vprašanj. Zadovoljili so ameriške interese o reformah in o vključevanju v NATO. Slovenski predsednik je prepričan, da je s tem ohranjen mir. »Kar ohranja tudi mir in stabilnost,« kakor je dejal.

  24. novembra 2015 je Turčija, članica zveze NATO, sestrelila rusko vojaško letalo, ki je delovalo v operacijah zoper IS v Siriji in je menda 17 sekund letelo skozi obmejni turški zračni prostor. NATO je takoj izrazil solidarnost s Turčijo, Donald Tusk (EU) pa je pozval k preudarnosti. »Vsi bi morali ohraniti trezno glavo in obvarovati mir,« kakor je dejal.

  V dneh od 23. do 26. novembra 2015 se je francoski predsednik Holland srečal z britanskim premierjem Cameronom, s predsednikom Evropskega sveta Tuskom, s predsednikom ZDA Obamo, z nemško kanclerko Merklovo in z ruskim predsednikom Putinom. Po terorističnih napadih v Parizu se tako vzpostavlja velika koalicija za boj z vojaškimi sredstvi proti IS-ju v Siriji in Iraku. Prepričani so, da je »le tako mogoče vzpostaviti varnost in mir.«

   

  Jutri

  Komentar ni potreben. Le toliko: če se zgodovina ponavlja samo kot farsa, naj se. Upajmo, da se ne bo ponovila tudi kot tragedija.

   

  Radivoj Pahor
   23.11.2015

  V Slovenski Bistrici smo izvedli dogodek "Iz ljudskih ust neposredno v parlament" na katerem so nam prebivalke in prebivalci območja Slovenske Bistrice dali veliko novih idej za naše aktivnosti.  
   23.11.2015

  Pridružili smo se kampanji Čas je za, kjer zagovarjamo, da je skrajni čas, da se istospolnim parom priznajo enake pravice kot ostalim parom. Sama sprememba nikomur ničesar ne jemlje, manjšini pa bo omogočila, da končno zaužijejo enake pravice kot ostali pari.


  20. decembra glasuj ZA. Čas je.


  Donacije za Stranko TRS jih lahko nakažete na poseben račun SI56 61000- 0012300626, odprtem pri Delavski hranilnici d.d..


  Donacije za društvo Gibanje TRS jih lahko nakažete na poseben račun št. SI56 61000- 0012301305, odprtem pri Delavski hranilnici d.d..

   

   

  09.11.2015


  Predsednik države je v Državnem zboru »podal mnenje o aktualni imigrantski problematiki«.

   

  Njegovo izjavo (in kajpak tudi njegovo pismo o vprašanjih v zvezi z begunsko krizo) je po mojem prepričanju mogoče v celoti razumeti le ob sočasnem razumevanju bistva sodobne konservativne revolucije. Ta je v polnem razmahu, ima pa (vsaj) dva obraza. Prvi je t. i. neoliberalizem, ki utemeljuje nebrzdano vladavino kapitala kot ekonomski, pravni in etični okvir delovanja novih vladarjev sveta, Drugi obraz pa razkriva notranje prevrednotenje. Natančneje: pomeni zanikanje in zaničevanje vrednot, ki jih je prineslo razsvetljenstvo in nadgradila etika enakosti, bratstva in svobode.

   

  Predsednikova izjava, gledano v celoti, je bleščeč primer stanja duha tistega slovenstva, ki v vrednostnem sistemu prostodušno enači Golico in Zdravljico. Povedano drugače: omenjena izjava je iskanje načina, ki bi nazorsko in didaktično povsem enoznačno uveljavil nivo takšnega diskurza in pokazal, komu je treba najprej postreči, komu najprej ponuditi stolček, koga peljati primerno visoko in koga pustiti, naj čaka.  04.11.2015


  Današnje glasovanje o referendumu o noveli Zakona o zakonski zvezi.

  02.11.2015


  Danes se okupacije odvijajo na čisto drugačen način. Nič več ne vkorakajo z orožjem in tanki. Danes preko plačanih medijev in civilnodružbenih gibanj zasejejo sovraštvo med državljane in potem se pobijajo sami,medtem, ko oni plenijo in si finančni oligarhi prilaščajo njihova naravna bogastva.


  Poglejte Libijo,Ukrajino,Sirijo....kaj se je zgodilo z Jugoslavijo.... Prav zato vas svarim,da ne nasedate na sovražnosti.


  Prav zato je srhljivo,da dr.Janša oborožuje svoje ljudi.

  Prav zato bi vlada morala najostreje reagirati,da zaščiti državljane,državno premoženje in državo samo.

  Prav zato smo že jutri lahko tudi mi begunci!!!

   18.10.2015  Predlog Stranke TRS glede vseevropske ljudske iniciative.


  Predsednica Stranke TRS Violeta Tomić je na srečanju parlamentarcev Evropske levice predstavila predlog Stranke TRS vezan na External link opens in new tab or windowMaastrichtsko pogodbo in Pakt stabilnosti.   


  10.10.2015


  Bili smo soorganizatorji in udeležili smo se današnjih protestov proti tajnim sporazumom, ki so potekali v Ljubljani,External link opens in new tab or windowKopru, External link opens in new tab or windowMariboru in Trbovljah. Na vseh mestih smo prebrali naš External link opens in new tab or windownagovor.
  19.10.2015


  Demokratična stranka dela v okviru predlaganih sprememb Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1) pripravlja External link opens in new tab or windowokrogle mize pod naslovom - Delavec ustvarja, naj še soodloča.


  10.10.2015


  GLOSA - ČAKAJOČ NA PAVLIHO


  Čakajoč na … Pavliho?

   

  Nemara se kdo še spomni trdnosti in veljavnosti sprejetih zakonov iz časov uresničevanja socialistične teze o odmiranju države oz. t. i. deetatizacije. Po poročanju Radia Erevan je šlo približno takole: »Zakoni sicer veljajo, razen, če se ne bomo samoupravno dogovorili drugače.«

  In kako je danes? Imamo t. i. pravno državo s skoraj nepregledno množico zakonov, o njihovi trdnosti, veljavnosti in učinkovitosti pa namesto nekdanjih odločajo sodobni »samo-upravljavci«. Nekako takole gre: »Zakoni sicer veljajo, razen, če ustavno sodišče ne odloči drugače.«

  Z drugimi besedami: kdor je s poštenimi nameni poočital pravnemu redu samoupravnega socializma, da je (bil) v njem delavec zaščiten kot kočevski medved, bi danes najbrž ugotovil, da je (bila) tista zaščita mačji kašelj v primerjavi z zaščito sodobnih povzpetnikov.

  Bogatija in njen pravni red sta v globaliziranem svetu ukinila »družbo«, poveličala državo in njeno vlogo ter si jo prilastila, povsod naokoli pa gradita sramotilne odre za kritično mišljenje in ustvarjalnost. V takšnih razmerah se samo lahkoverni nostalgiki še sprašujejo, zakaj ob Radiu Erevan čaka na čudežno vstajenje tudi naš Pavliha?

   

  Radivoj Pahor

  Trg 38

  5292 Renče  02.10.2015 - Iz ljudskih ust neposredno v parlament


  Jesenki del dogodkov v okviru aktivnosti "Iz ljudskih ust neposredno v parlament" smo pričeli v Novi Gorici.


   

  23.09.2015


  POZIV K PODPISOVANJU PETICIJE PROTI REZOM V KULTURI


  Nacionalni svet za kulturo je na 2. izredni seji dne 21. septembra 2015 obravnaval napoved krčenja proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo.


  V zvezi s tem člani sveta ugotavljamo naslednje:


  1. Slovenska kultura je v zadnjih dvajsetih letih deležna sistematičnega političnega razvrednotenja. Državna oblast se izogiba kulturnopolitičnim odločitvam, s katerimi bi uredila sistemsko okolje za produkcijo, distribucijo in varovanje kulturnih dobrin, ob tem pa vseskozi niža deleže sredstev državnega proračuna za kulturo. Leta 1995 je ta znašal 2,5 %, leta 2014 pa le 1,67 %. Po letu 2009 oblast niža obseg proračunskih sredstev za kulturo, ki so leta 2009 znašala 204 milijone, letos 157 milijonov, za leto 2016 pa so napovedana dodatna znižanja.


  2. V istem obdobju je z zakoni in ustanovitvenimi akti določen obseg dejavnosti ustanov, ki izvajajo javni interes na področju kulture, ostal nespremenjen ali se je celo večal. Slovenska kulturna infrastruktura, ki se je v finančno najugodnejših obdobjih soočala z vrsto problemov od neustreznega kulturnega modela, sistemskih nedorečenosti in nezadostnih materialnih pogojev do neurejenega položaja samozaposlenih in nevladnega sektorja, zato zdaj drsi proti neizogibnemu zlomu, saj je razkorak med obveznostmi, ki naj bi jih izvajala, in neustreznimi materialnimi pogoji vse večji in ga ni več mogoče premostiti z notranjimi rezervami.


  3. Kot številni državljani Republike Slovenije tudi člani Nacionalnega sveta za kulturo razumemo kulturo kot enega temeljev svojega obstajanja in zato najostreje obsojamo politično prakso njene sistematične razgradnje.

  Predsednika vlade dr. Mira Cerarja pozivamo, da ustavi sovražno protikulturno politiko, ki smo ji priča zlasti od leta 2010 dalje, ter skrbi za kulturo na vladni ravni nameni tisto pozornost, ki pripada konstitutivnim temeljem države. Narod, ki izgublja kulturno suverenost, namreč neizogibno izgublja tudi politično suverenost.

  Ministra za finance dr. Dušana Mramorja pozivamo, da skrbi za kulturo nameni del tiste pozornosti, ki jo je namenil skrbi za konsolidacijo bančnega sistema. Nevzdržno je, da bi država varovala tiste, ki so se okoristili s finančnimi mahinacijami, za ceno uničevanja lastne kulture.

  Ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar pozivamo, da zavaruje interese kulturnega resorja, če pa bo prišlo do krčenja proračunskih sredstev, pa naj nemudoma odstopi ter na ta način izkaže svojo odgovornost za slovensko kulturo.

  Zainteresirano javnost vabimo, da se pridruži našim pozivom, saj bo sicer s svojim molkom soodgovorna ne le za razgradnjo slovenske kulture, ampak tudi za izgubo kulturne in politične suverenosti, brez katere samostojna Slovenija izgublja svoj temeljni smisel.


  Peticijo lahko podpišete External link opens in new tab or windowtukaj.  21.09.2015 - TRS v preteklem tednu  Novo izvoljenemu predsedniku Laburistične stranke smo izrazili naše čestitke.


  V ponedeljek smo imeli redno sejo Izvršilnega odbora

  društva Gibanje TRS.


  V sredo smo imeli redno sejo Izvršilnega odbora Stranke TRS.


  V soboto se je External link opens in new tab or windowpredsednica društva Gibanje TRS udeležila proslave pri External link opens in new tab or windowrazglednem stolpu na Ceru.  


  V nedeljo smo čestitke prenesli tudi Alexisu Ciprasu ob njegovi ponovni zmagi in zmagi Syrize na volitvah v Grčiji.  15.09.2015


  Ob izvolitvi smo izrazili čestitke novo izvoljenemu predsedniku Laburistične stranke v Angliji.


  Dear Mr Corbyn,

   

  Please accept our sincere congratulations for your overwhelming victory on Labour Party elections.

   

  Your victory is giving us hope that sincere politics and real democracy can prevail, not just occasionally and not only in countries with severe problems, but worldwide! Despite all the power of 1%'s media control, money and institutions control. You have proven that sincere approach in politics matters and that attracts thousands of supporters.

   

  TRS (Party for Eco-socialism and Sustainable Development of Slovenia) is a parliamentary party within United Left Coalition (Združena levica). United Left Coalition have six out of 90 MPs in national parliament (however, after “surprising” breakthrough to parliament in July 2014, recent polls place us as third strongest party with 16-18 MPs). We share with you all the issues covered during your campaign, particularly equality and welfare, promoting democratic economy, end of austerity measures, stopping the war actions and securing peace, human rights and environment friendly economy, just to mention only the few.

   

  We are offering you true comradeship and support to your efforts. You are warmly invited to visit us in Slovenia whenever the opportunity will occur. Also, we are open for any kind of co-operation and common actions related to inter-parliamentary co-operations or joint actions within international bodies. We wish you all the best with your prospective shadow government and to you personally. Let courage, wisdom and health supports you along the way.

   

  Yours sincerely,

   

  Violeta Tomić, MP

  President of Party for Eco-socialism and Sustainable Development of Slovenia – TRS

     14.09.2015 - TRS v preteklem tednu


  Ponovno smo izpostavili naš pogled na GSO


  Udeležili smo se shoda External link opens in new tab or windowZa solidarnost z begunci.

   

  Udeležili smo se proslave ob priključitvi External link opens in new tab or windowPrimorske k matični državi v Tolminu.


  External link opens in new tab or windowAnketa Ninamedie nas uvršča na četrto mesto, med ocenami politikov je Violeta Tomić na desetem mestu.


  Za prejemanje TRSovih tedenskih novic se lahko prijavite na koncu strani, kjer vpišete vaš elektronski naslov.  Zapis govora naše poslanke o mnenju na ODBORu ZA KMETIJSTVO, PREHRANO IN GOZDARSTVO na 10. seji z dne 2. septembra 2015 o GSO.

   

  VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Hvala za besedo.


  V Poslanski skupini Združene levice bomo ta predlog zakona podprli, saj pridelavi gensko spremenjenih rastlin v evropskem in slovenskem kmetijstvu ostro nasprotujemo iz več razlogov. Najprej zaradi tega, ker gensko spremenjene rastline, ki se gojijo za prehrano ljudi in živali, ker so patentno zaščitene. To pomeni, da morajo kmetije vsako leto na novo kupovati seme od korporacij, ki pa si potem lastijo te patentne pravice. S tem se ustvarja položaj, ko peščica podjetij z agresivno uporabo različnih oblik zaščite intelektualne lastnine vse bolj nadzoruje semena, s čimer kmete spravlja v vse bolj podrejen položaj. Zakonodaja, ki predvideva izjemno visoke stroške zaščitenja sort in registracijo gensko spremenjenih organizmov, s tem onemogoča majhne žlahnitelje, mala podjetja in javne majhne raziskovalne ustanove ter pospešuje oblikovanje monopolov. Dobavitelji gensko spremenjenih semen gredo včasih tako daleč, da tožijo kmete celo, če si seme za naslednjo setev pridelajo sami ali pa celo tiste kmete katerih njive so onesnažene z gensko spremenjenimi poljščinami oziroma so se te poljščine celo same zasejale na teh njivah. Še posebej sporen je razvoj rastlin s tako imenovanim terminatorskim genom, ki poskrbi, da druga generacija semen ni več aktivna, se pravi, da je sterilna in tako morajo kmetje vsako leto kupovati znova seme. Tukaj je potem seveda vprašljiva naša samooskrbnost, kajti tisti, ki bo imel hrano in vodo, tisti bo imel svet.


  External link opens in new tab or windowPreberi večPreberi več
  05.09.2015


  Tudi na sobotnem srečanju Evropske levice na Dunaju je bila enotno poudarjena pomoč beguncem.   

  05.09.2015


  V sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Društva gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS smo danes v prostorih Državnega sveta izvedli posvet z naslovom "Endokanabinoidni sistem - Kaj je to", ki so se ga udeležili številni udeleženci. Prisotne sta nagovorila predsednik Državnega sveta g. Mitja Bervar in predsednica Gibanja TRS tovarišica  Lara Jankovič. Kot sogovorka je v uvodnem delu sodelovala tudi predsednica Stranke TRS in poslanka tovarišica Violeta Tomić.   

  05.09.2015


  Na povabilo Evropske levice smo se udeležili rednega dogodka levice na Dunaju pod naslovom Volkfest. V okviru različnih dogodkov so bile tudi debatne mize in v debati na temo Levice in njenega delovanja v Evropi je sodelovala tudi predsednica Stranke TRS Violeta Tomić.
  Ponovni napadi ISIL-a (borilna skupina upornikov Islamska države Iraka in Levanta)

  V današnjih poročilih smo lahko videli, da se je Turčija eno leto izogibala napadom na ISIL. Zdaj pa je napade  ISIL-a izrabila, da sproti pobija tudi Kurde. Na zadnjih volitvah v Turčiji so Kurdi dobili 13 % podporo in se uvrstili v turški Parlament, s tem pa tudi v Svet Evrope.


  Objavljamo poziv, ki ga je na nas naslovil Nazim Gyr, poslanski kolega našega Matjaža Hanžka v Svetu Evrope; Kurd, ki zastopa Turčijo.


  PONOVNI NAPADI ISIL-A (borilna skupina upornikov Islamska države Iraka in Levanta)


  Rad bi vas obvestil o bombnem napadu, ki je povzročil smrt 28 mladih in skoraj 100 ranjenih v mestu Suruç v Turčiji ( v bližini mesta Kobani). Vse žrtve so bile člani Zveze socialistične mladine društev, ki je znana kot mladinska organizacija ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi ali Socialistična stranka zatiranih).


  Stranka HDP (kurdska Stranka ljudske demokracije) ostro obsoja pokol mladine, ki je pokazala internacionalno solidarnost z mestom Kobani in njenim  uporom  proti ISIL.

  Dejavnost ISIL-a je v Turčiji povzročila veliko civilnih žrtev (Hatay / Reyhanlı napad  11. maja 2013 in napad na Diyarbakir  5. junija 2015).


  Jasno je, da Turčija dovolila ISIL-i  svoje meje spremenili v logistično bazo in prehod sovražnih  ISIL- inih tovornjakov z orožjem in vojaško opremo.


  Naša stranka in narodi Turčije se zavedamo, da sta  AKP (vladajoča stranka) in njena vlada  odgovorna za

  spodbujanje in pomoč  ISIL-u  in naraščanju  civilnih žrtev v Siriji, Iraku in Turčiji.


  HDP poziva vse demokratične in napredne stranke ter nevladne organizacije Evropskih držav, da pokažejo svojo solidarnost z vsemi žrtvami (civilnim prebivalstvom in mladino) v Suruç-u.


  S spoštovanjem,

  Nazim Gyr

   

  Posredovani poziv je dosegljiv na sledeči External link opens in new tab or windowpovezavi.


  24.08.2015
  V sodelovanju z External link opens in new tab or windowdruštvom zeliščarjev Pomurje smo sodelovali na okrogli mizi - Legalizacija konoplje v okvirih politike in gospodarstva. Z naše strani sta sodelovala Violeta Tomić in Gorazd Marinček.


  O okrogli mizi so poročali tudi na portalu External link opens in new tab or windowPerlekija-on.net.


  Na poti do nove Londonske konference


  Grčija je pred bankrotom, ker ne more vrniti svojega dolga. Dolžna je skoraj dvakrat več, kot na leto ustvari. Kdor pozna obrestno obrestni račun ve, da tega dolga ni mogoče vrniti, na kar je že pred časom opozoril dr. Tajnikar, profesor na ekonomski fakulteti. In kaj nam je storiti? Mrcvariti Grčijo še naprej, čeprav je dala že praktično vse, kar je lahko? Imajo 25% brezposelnost, 60% mladih je brez dela, 2 milijona Grkov živi pod pragom revščine.


  Ali pa obstaja kak dogodek v preteklosti, kjer so že našli rešitev iz podobne situacije? Seveda obstaja: v tem istem položaju je bila Nemčija leta 1953 in takrat so podpisali Londonski sporazum.


  Tega leta je Nemčija pristopila do svojih upnikov in odkrito povedala, da nikoli ne bo sposobna vrniti 32 milijard nemških mark dolga, kar je tedaj predstavljalo borih 25% takratnega nemškega BDP,  torej sorazmerno osemkrat manj,  kot so sedaj dolžni Grki.


  External link opens in new tab or windowPreberi večPreberi več
  18.07.2015.


  Na včerajšnji 16. izredni seji Državnega zbora se je glasovalo o dveh zakonih, katerih pobudniki in sopodpisniki so bili tudi poslanci Združene levice in sicer External link opens in new tab or windowZakon o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter External link opens in new tab or windowZakonu o pogojih za izvedbo ukrepov odpusta dolgov.   

  30.06.2015.


  Danes smo skupaj s predstavniki Sindikata mobilnih voznikov Slovenije ter KSSja imeli External link opens in new tab or windownovinarsko konferenco kjer smo predstavili težave s katerimi se soočajo vozniki.
   

  22.06.2015. 


  V Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRSExternal link opens in new tab or windowpodpiramo prizadevanja Grčije po rešitvi ekonomske krize in uporu proti novim varčevalnim ukrepom, ki jih jih narekuje Evropska unija. V okviru zasedanja Sveta Evrope External link opens in new tab or windowbo podporo predsedniku vlade Grčije Alexisu Ciprasu predal poslanec Sveta Evrope in podpredsednik Stranke TRS Matjaž Hanžek.   

  22.06.2015. 


  Matjaž Hanžek se kot poslanec v Svetu Evrope udeležuje tekočega zasedanja. Ob prihodu se je srečal tudiExternal link opens in new tab or window External link opens in new tab or windows pisateljem Borisom Pahorjem.  14.05.2015. 

  Ob šestdeset letnici Avstrijske državne pogodbe tudi External link opens in new tab or windowčlanice koalicije Združena levica pričakujemo, da bosta tako Ministrstvo za  zunanje zadeve kot vlada sprožili ustrezen postopek nostrifikacije Avstrijske državne pogodbe.


   
  14.05.2015.


  Pismo z naslovom External link opens in new tab or windowOdtujeno blago, ki so ga Neodvisni sindikati Slovenije naslovili na predsednika vlade na temo vladne strategije upravljanja kapitalskih naložb in zahtevo po preklicu predhodnega sklepa podpiramo tudi v Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS ter Društvu gibanje za trajnostni razvoj Slovenije -TRS.
  04.05..2015.


  External link opens in new tab or windowV Sromljah smo izvedli novo predavanje o gojenju in uporabi industrijske konoplje.  03.05.2015 


  V tedniku Nedelo je bil objavljen pogovor z External link opens in new tab or windowvodjo poslanske skupine Združene levice Lukom Mescem.
  11.05.2015  V čem je vrednost Jadrana? Pomagaj postaviti fotografsko razstavo Izola, prihajamo! V sklopu filmskega festivala Kino Otok, ki bo v Izoli potekal na začetku junija, želimo postaviti razstavo foto-spominov na Jadran z naslovom »V čem je vrednost Jadrana?«.  A v razstavo želimo vključiti le fotografije, ki jih boste z nami delili podporniki kampanje S.O.S. za Jadran. Menda bo ta teden še deževno – idealno za brskanje po albumih!

   

  Kako lahko sodelujem?

  ·         Do ponedeljka, 25. maja, pošlji fotografijo-spomin iz svoje osebne zbirke, ki po tvojem mnenju priča o vrednosti oziroma pomenu Jadrana na info@greenpeace.si.


  Fotografiji dodaj le pripis kraj, datum in tvoj kratek odgovor na vprašanja V čem je vrednost Jadrana.


  ·         V vašem sporočilu ne pozabite pripisati svojega imena, priimka in telefonske številke, da vas bomo lahko kar najhitreje kontaktirali.

  ·         Fotografije so lahko s kateregakoli kraja ob Jadranu, lahko so stare, nove, s filtri ali brez! Več lepih spominov kot je v njih, tem bolje!

  ·         Če so na sliki druge osebe, je zaželeno, da te osebe poznate – tako, da ne bo težav z dovoljenjem za uporabo fotografije.

  ·         Izbor fotografij bo ekipa Greenpeacea naredila najkasneje do torka, 26. maja.

  ·         Vsak avtor, katere fotografije bodo razstavljene, bo prejel dve brezplačni vstopnici za ogled filma na festivalu Kino Otok. Vaše fotografije bodo uporabljene izključno za razstavo, ogled katere bo brezplačen, z možnostjo potovanja tudi na druge lokacije. Z vsakim izbranim avtorjem bomo seveda spisali tudi formalen sporazum o uporabi fotografije.
     28.04.2015


  V okviru predavanj o industrijski konoplji in njeni vsestranski uporabi sta bila Violeta Tomić in Gorazd Marinček tokrat prisotna v Ajdovščini.
   


  24.04.2015


  Predstavniki TRSa smo obeležili obletnico ustanovitve OF pri spomeniku OF na Večni poti.


  23.04.2015


  V okviru projekta Učni sadovnjak našega člana Jožeta Santnerja smo donirali sadna drevesa, ki so se posadila pri Gimnaziji Slovenj Gradec in External link opens in new tab or windowCUDV Črna na Koroškem.


  28.03.2015


  Novo vodstvo Stranke TRS in društva Gibanje TRS


  Na letni skupščini društva Gibanje TRS in letni konvenciji Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS smo izvolili novi vodstvi. Predsednica društva Gibanje TRS je ostala Lara Jankovič, na mesto predsednice Stranke TRS je bila izvoljena Violeta Tomić.   
  27.03.2015


  V petek 27.03.2015 v Slovenj Gradcu organiziramo srečanje v okviru dejavnosti "Iz ljudskih ust neposredno v parlament". Vabljeni.   


  17.03.2015 

  Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj bo v petek ob 11.00 uri v prostorih knjigarne Konzorcij predstavila svojo novo knjigo Planet voda. V petek je tudi svetovni dan voda.  15.03.2015. 

  Akciji reševanja žabic so se pridružili tudi v medobčinskem odboru TRS Ruše, Selnica ob Dravi ter Lovrenc na Pohorju.

  03.03.2015

  V četrtek 19.03.2015 v knjižnici Sevnica ob 18.00 urisoorganiziramo in vas vabimo na predavanje dr. Dušana Pluta z naslovom "External link opens in new tab or windowTrajnostni razvoj sveta in Slovenije - Utopija ali realna alternativa?"

  26.02.2015. 

  Ob 23. obletnici izvedbe postopka izbrisa smo v Združeni levici pripravili External link opens in new tab or windowizjavo ob obletnici izbrisa.

  20.02.2015. 

  V petek 27.02.2015 v Kopru v središču "Rotunda" ob 18.00 uripripravljamo naslednji dogodek iz serije dogodkov "External link opens in new tab or windowIz ljudskih ust neposredno v parlament". S strani poslancev bosta prisotna Matej T. Vatovec in Matjaž Hanžek. Vabljeni.  12.02.2015. 

  Udeležili smo se skupne seje Odbora za gospodarstvo in Odbora za zadeve EU na temo tajnih sporazumov (TTIP, CETA, TISA) in izpostavili External link opens in new tab or windownaše poglede na sklepanje tajnih sporazumov.  05.02.2015
   
  K pozivu za shod proti privatizaciji dodajamo še našo External link opens in new tab or windowizjavo.
  02.02.2014

  V okviru Skupine proti tajnim sporazumom smo na Odbor vlade Republike Slovenije naslovili External link opens in new tab or windowpoziv glede mehanizma ISDS.


   28.01.2015. 

  V okviru skupine Državljani proti razprodaji je za 07.02.2015 ob 16.00 uri na Kongresnem trgu v Ljubljani napovedan opozorilni External link opens in new tab or windowShod proti privatizaciji.


  27.01.2015


  V soboto 31.01.2015 v Trbovljah ob 15.00 uri pripravljamo in najavljamo naslednji pogovor "External link opens in new tab or windowIz ljudskih ust neposredno v parlament".


  Arhiv starejših objav je dosegljiv na strani External link opens in new tab or windowhttp://arhiv.gibanje-trs.si/