Naloge Izvršilnega odbora so predvsem da:


 • pripravlja predloge za obravnavo na seji sveta stranke;
 • sprejema nujna politična stališča in izjave v času med dvema sejama sveta stranke;
 • koordinira delo organov stranke na različnih ravneh organiziranosti, ter sprejema poslovnike in pravilnike delovanja organov stranke in same stranke;
 • odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke, razen tistih, ki so v pristojnostih konvencije ali sveta stranke;
 • vodi in izvršuje postopke volitev za vse organe in volitve   na lokalni in državni ravni organiziranosti, ter volitve v evropski parlament;
 • predlaga kandidate za volitve v državni zbor in v evropski parlament za volitve predsednika oziroma  predsednice Republike in za volitve v druge predstavniške organe na ravni države in EU, in vodi ustrezne postopke za te potrebe, ter predlaga skupne nastope na volitvah;
 • Potrdi predlagano listo kandidatov za volitve na lokalni ravni in predlagane kandidate za župane;
 • daje obvezne razlage statuta;
 • določi komisijo za potrebe postopkov evidentiranja kandidatov za organe;
 • se seznanja s finančnim poslovanjem stranke, ter razpravlja in odloča o zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu;
 • izvršuje sklepe konvencije in sveta stranke.


Izvršilni odbor Stranke TRS v mandatu 2015/2017predstavljajo:

 

Violeta TOMIĆ, predsednica

 

Iztok MAJHENIČ, glavni tajnik

 

Alenka PIRJEVEC, podpredsednica stranke za področje programa in izobraževanja

 

Gorazd MARINČEK, podpredsednik stranke za področje organizacije

 

Tatjana FRANGEŽ

 

Romeo VARGA


Anton MOŽE

 

Žiga PAVŠIČ vodja skupine aktivistov