Izvršilni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična dela ter vodi delo društva. Izvršilni odbor med dvema sejama Skupščine po programu in sklepih, sprejetih na Skupščini, imenuje in razrešuje tajnika in blagajnika, redno spremlja dejavnost društva, skrbi za uresničitev sklepov Skupščine, določa višino članarine, predlaga Skupščini statusne spremembe in druge spremembe v organizaciji društva, skrbi za materialno in finančno poslovanje društva, opravlja tudi druge naloge, potrebne za delo društva. Izvršilni odbor sprejema spremembo naslova sedeža društva.


Izvršilni odbor sprejema External link opens in new tab or windowStatutu podrejene akte samostojno ali na predlog organov ali v sodelovanju drugimi organi Društva Gibanje TRS.


Izvršilni odbor društva Gibanje TRS v mandatu 2015/2016 predstavljajo:

 

 

Lara Jankovič - predsednica


Iztok Majhenič - tajnik


Marjan Vidmar - podpredsednica


Alen Jelen - podpredsednik


Drago Bolčina – podpredsednik


Gašper Zupančič


Vida Mohorčič Špolar


Alenka Pirjevec


Gorazd Marinček


Simon Makovec Kržišnik


Valentina Škafar


Gabi Čačinovič Vogrinčič