Medobčinski odbor za Ajdovščino in Vipavo pokriva območje občin Ajdovščina in Vipava


Odbor vodi Mojmir Potrata, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu pisarna@stranka-trs.si. Na omejeni elektronski naslov lahko naslovite svoje pobude, mnenja, opozorila in ostalo vezano na aktualnosti in situaciji v občini Ajdovščina in Vipava.


V občini Ajdovščina imamo tudi občinsko svetnico Nino Štrancar. Sporočila namenjena njej lahko naslovite na elektronski naslov pisarna@stranka-trs.si


Odbor trenutno šteje 8 članov.


Medobčinski odbor za Ajdovščino in Vipavo sodi v drugo volilno enoto, ki jo vodi Radovan Lipušček.