Medobčinski odbor Radeče pokriva območji občine Radeče in občine Laško.


Odbor vodi Tina Kolar, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu radece@stranka-trs.si. Na omejeni elektronski naslov lahko naslovite svoje pobude, mnenja, opozorila in ostalo vezano na aktualnosti in situaciji v občini Radeče in Laško.


Odbor trenutno šteje 6 članov.


Medobčinski odbor Radeče sodi v šesto volilno enoto, ki jo vodi Gorazd Marinček.