Medobčinski odbor TRS Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi pokriva občine Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi.


Odbor vodi Drago Bolčina, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu pisarna@stranka-trs.si. Na omejeni elektronski naslov lahko naslovite svoje pobude, mnenja, opozorila in ostalo vezano na aktualnosti in situaciji v občinah Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi.


Drago Bolčina je tudi občinski svetnik v občini Ruše.


Odbor trenutno šteje 6 članov.


Medobčinski odbor sodi v Volilno enoto 2, katero vodi mag. Peter Rižnar, za katerega lahko svoje sporočilo tudi naslovite na elektronski naslov pisarna@stranka-trs.si.