Medobčinski odbor Ljutomer pokriva območje občin Ljutomer in Križevci pri Ljutomeru.


Medobčinski odbor vodi Darja Kosič Auer, ki je za vse predloge, mnenja in informacije dosegljiva na elektronskem naslovu pisarna@stranka-trs.si.


V občini Križevci pri Ljutomeru imamo enega občinskega svetnika.


Medobčinski odbor Ljutomer sodi v Volilno enoto 8, ki jo vodi Romeo Varga.