Medobčinski odbor Ljutomer

Medobčinski odbor Ljutomer pokriva območje občin Ljutomer in Križevci pri Ljutomeru.


Medobčinski odbor vodi Darja Kosič Auer, ki je za vse predloge, mnenja in informacije dosegljiva na elektronskem naslovu pisarna@stranka-trs.si.


V občini Križevci pri Ljutomeru imamo enega občinskega svetnika.


Medobčinski odbor Ljutomer sodi v Volilno enoto 8, ki jo vodi Romeo Varga.