Medobčinski odbor TRS Slovenska Bistrica pokriva občini Slovenska Bistrica in Fram-Rače.


Odbor vodi Robert Vasa, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu pisarna@stranka-trs.si. Na omejeni elektronski naslov lahko naslovite svoje pobude, mnenja, opozorila in ostalo vezano na aktualnosti in situaciji v občinah Slovenska Bistrica in Fram - Ruše.


Odbor trenutno šteje 4 člane.


Medobčinski odbor sodi v Volilno enoto 2, katero vodi mag. Peter Rižnar, za katerega lahko svoje sporočilo tudi naslovite na elektronski naslov pisarna@stranka-trs.si.