Mestni in lokalni odbori

Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj deluje ima tudi pokrajinsko in lokalno organiziranost. Pokrajinska organiziranost je oblikovana glede na volilne enote (osem), kjer se lahko nato člani organizirano v Pokrajinske odbore, Mestne odbore (mestne občine), Medobčinske odbore (več občin) in Občinske odbore (posamezne občine).


Odbori so vam dosegljivi na podmenijih, ko se postavite na meni Mestni in lokalni odbori.