Mestni odbor TRS Velenje pokriva območje mestne občine Velenje ter območje občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki.


Mestni odbor TRS Velenje Tjaša Podpečan, ki je za vse predloge, pripombe in informacije s območja, ki ga pokriva medobčinski odbor dosegljiva na elektronskem naslovu pisarna@stranka-trs.si.


Mestni odbor Velenje sodi v Volilno enoto 5.