Trenutno veljavni statut Društva gibanje TRS je dosegljiv na sledeči External link opens in new tab or windowpovezavi.