Društvo gibanje za trajnostni razvoj Slovenije ter Stranka za trajnostni razvoj Slovenije (naknadno se je preimenovala v Stranko za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije) sta bila ustanovljena v letu 2011, ko so iniciativni člani TRS zbrali in potrdili TRSov dogovor, ki je bil tudi osnova za programsko delovanje Stranke TRS na predčasnih volitvah 2011.

 

Prva predsednica društva Gibanje TRS je bila Manca Košir. Nato je leta 2013 vodenje prevzela Urška Černe Potočnik. Leta 2013 jo je nadomestil Dušan Plut, leta 2014 je vodenje prevzela in društvo še vedno vodi Lara Jankovič.

 

Vizija Gibanja TRS je izboljšanje blaginje vseh ljudi in ekosistemov, ohranjanje okolja, narave in javnega dobra, širjenje solidarnosti, pravičnosti, družbene strpnosti in odgovornosti.

 

Poslanstvo Gibanja TRS je prizadevanje za zagotavljanje boljše kakovosti življenja prihodnjim rodovom in povečanje blaginje vseh ljudi v Sloveniji.

 

Koncept Gibanja TRS je povezovanje in sodelovanje različnih potencialov Slovenije, njenih regij in prebivalcev za trajnostni razvojni Slovenije.


Naloge Gibanja TRS:

 

·         aktivno soustvarjanje trajnostne vizije prihodnosti Slovenije in kot član civilne družbe sooblikovanje strategije razvoja države;

·         udejanjanje pravice javnosti do obveščenosti o pomenu trajnostno naravnane kakovosti življenja in bivanja;

·         aktivno sodelovanje pri oblikovanju vseh predlogov in pri sprejemanju odločitev v lokalni skupnosti in na ravni države;

·         aktivno sodelovanje z drugimi družbenimi dejavniki za uveljavitev koncepta trajnostnega razvoja;

·         zavzemanje za spoštovanje obče človeških vrednot in doseganje višje stopnje demokratične kulture in etičnosti;

·         sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in skupinami doma in v tujini;

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prvi predsednik in predsednik Stranke TRS do poteka mandatov (štirje enoletni mandati) je bil Matjaž Hanžek, leta 2015 je bila za predsednico izvoljena Violeta Tomić.

 

Leta 2014 se je Stranka TRS pridružila in ustanovila Koalicijo Združena levica (skupaj s stranko DSD in stranko IDS ter civilno družbo), ki je na predčasnih volitvah 2014 dobila 6 poslancev in tako postala parlamentarna stranka.


Cilj stranke TRS je doseganje ravnovesja družbe po načelih trajnostnega razvoja in demokratičnega socializma ter ekosocializma, ki upošteva etiko kot temeljno vrednoto, ki jo posameznik v sodelovanju z drugimi uresničuje pri delu, pri čemer s svojim  ravnanjem permanentno skrbi za okoljsko, gospodarsko, socialno, in moralno etično ravnovesje. Stranka se zavzema za vrednote in kulturo sodelovanja, ki utrjujejo družbeno odgovorno ravnaje, kot so solidarnost, ustvarjalnost, znanje, strpnost, pravičnost in človekove pravice, ter  pregledno delovanje političnih in vseh drugih državnih in družbenih institucij, s čimer bomo preprečili koncentracijo nezakonite moči pri posameznih družbenih skupinah in/ali posameznikih. Nadalje bomo delovali okoljsko odgovorno ob zavedanju, da je naš planet samo en, omejen in nikogaršnja lastnina ter ustvarjali pogoje, da bo socialna in ekonomska varnost posameznika in njegove družine temeljila na varni in kakovostni zaposlitvi, institucije socialnega sistema pa skrbele le za ljudi, ki začasno ali trajno ne zmorejo sami. Podpirali bomo razvoj tistih gospodarskih vej, ki bodo ekonomsko učinkovitost prilagodile potrebam in omejitvam okolja in ljudi, zmanjševanju regionalne neenakosti ter povečevanju prehranske in energetske samooskrbe Slovenije.