External link opens in new tab or windowKoalicija Združena levica


Koalicija Združena levica (krajše: Združena levica) je koalicija levičarskih strank in t.i. External link opens in new tab or window4. skupine, v katero sodijo civilnodružbena gibanja ter posamezniki.

Združena levica je bila ustanovljena 1. marca 2014 na ustanovitvenem kongresu v Hotelu Union v Ljubljani, s podpisom koalicijske pogodbe med strankami External link opens in new tab or windowIniciativa za demokratični socializem (IDS), External link opens in new tab or windowStranka za trajnostni razvoj Slovenije (TRS) in External link opens in new tab or windowDemokratična stranka dela (DSD).


Koaliciji sta se 20. maja 2014 formalno priključila še Gibanje za pravično družbo (GPD) in Kulturno politično Društvo Svoboda iz Straže.


Združena levica se zavzema za ekološki demokratični socializem. Zagovarja socialistično politiko, ki stremi k družbenemu in ekonomskemu sistemu, v katerem ljudje v okviru zmogljivosti okolja in naravnih virov trajnostno in sonaravno proizvajajo  za zadovoljevanje družbenih potreb. Zavzema se za demokratizacijo vseh družbenih področij: z vpeljevanjem neposredne demokracije, z delavskim upravljanjem ter z uveljavljanjem načel koordinacije in sodelovanja v gospodarstvu namesto tekmovanja.

 

1. External link opens in new tab or windowDSD - Demokratična stranka dela